Ali Rıza Özcan

Ali Rıza Özcan

1988’de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nden mezun oldu.

1989’da “Klâsik Devir Kur'an-ı Kerimleri’nin Tezhibli Sayfaları” adlı teziyle Yüksek Lisans, 1996’da “Türk Nes'talik Ekolü” adlı eser çalışmasıyla Sanatta Yeterlik yaptı. Prof. Dr. Ali Alparslan'dan Rik’a, Dîvânî, Celî Dîvânî ve Ta'lîk, Hattat Hüseyin Kutlu’dan Sülüs-Nesih yazılarından icazetlidir.

Uluslararası yarışmalarda ödüller aldı. Çeşitli yayın organlarında makaleleri yayımlandı.

Kitabeler ve mezartaşları hakkında kitapları; hat, tezhip ve cilt sanatları konularında hazırlanmış kitaplarda editörlükleri vardır.

Ulusal ve Uluslararası sergi ve sempozyumlara katıldı.

1996 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde başladığı akademik hayatına  Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir.

Tümü
sponsor