Sempozyum Başvuru Formu İçin Tıklayınız...

Sempozyum Başlığı  :   “Yeditepe Bienali Sempozyumu : Gelecekte Gelenek”

Sempozyum Tarihi    :     11-13 Mayıs 2018

Yer                              :     İstanbul Kadir Has Üniversitesi  

Amaç                          :     Ekonomik, siyasi, dînî, sosyolojik her olay geleceğimizi etkilerken, sanatın bugününü de şekillendirmektedir. Bu bağlamda;

 *Kültür ve geleneğimizdeki değişimlerde sanatın rolü ve etkisi,

*Günümüz şartlarında geleneksel sanatlarımızın sorunları ve çözüm önerileri,

*Geleneksel sanatlarımızda güncel materyallerin kullanımı,

*Geçmişe bakarken bugünü unutmak, yarını görememek.

Bu düşüncelerden hareketle, “Yeditepe Bienali Sempozyumu : Gelecekte Gelenek” başlığı altında,geleneksel sanatlarımızdaki kopuk ve dağınık verilerin toplanıp aşağıdaki konular ekseninde tartışılması hedeflenmektedir.


Konu Başlıkları
______________

1. Ehl-i Hiref Teşkilâtı

2. Geleneksel Sanatlar Eğitimi

3. Geleneksel Sanatlar Felsefesi

4. Sanat Yönetimi ve Ortamı: Hâmîler, Sanatkârlar, Müşteriler, Koleksiyonerler, Galeriler, Kurumlar.

5. Geleneksel Sanatlarda Yenilik Anlayışı

6. Sanatta Sunum ve Paylaşım: Sergiler, Çalıştaylar, Sempozyumlar, Müzeler, Bienaller, Medya.

Sempozyum kapsamında, “sanatta otorite, üslup, rekabet ortamıve sınırlar” gibi konuların ele alınacağı bir panel yapılacaktır.
 

Sempozyum Başvurusu
_____________________

Tebliğ Özeti İle Başvuru İçin

Tebliğ Özetleri Son Gönderim Tarihi: 20 Nisan 2018

Kabul İlanı Tarihi: 25 Nisan 2018

Sempozyuma 200-250 kelimelik bildiri özetiyle başvuru yapılacaktır. Sempozyumun amaçları ve belirtilen konular doğrultusunda gönderilen bildiri özetleri, Değerlendirme  Kurulu tarafından incelenerek kabul edilenler e-postayla katılımcılara duyurulacaktır. Sempozyumda sunulan bildiriler, neşredilecek ve telif ödemesi yapılacaktır. İstanbul dışından gelecek katılımcılar için yol ve konaklama organizasyonu, Bienal Yönetimi tarafından karşılanacaktır.

Sempozyum Kurulu
__________________

Ahmet Sacit Açıkgözoğlu
Ali Rıza Özcan
Abdülhamit Tüfekçioğlu

Tümü
sponsor