Tarihi bilmek demek, millî kudret ve millî kusurları bilmek demektir. Buna göre yol almak, yön vermek, hangi tohumdan neyin yeşereceğini bilmek, başka hiçbir şeyle kazanılamayacak bir kudrettir.  1400’ü aşkın yıllık evrensel bir medeniyetin rüzgârını, son bin yıldır Anadolu’da estirenler olarak bu esintiyle taşınan tohumların dünyanın dörtbir yanında nasıl boy verdiğini biliyoruz. Oluşturduğumuz düşünce ve sanat birikiminin, insanlık tarihinin kültür birikimi içinde nasıl büyük bir değer sahibi olduğunu, nasıl geniş bir yer tuttuğunu klasik sanatlarımızı merkeze alarak hazırladığımız bienalle bir daha hatırlatmak ve göstermek istiyoruz.

Yeditepe Bienali gibi bir organizasyonu yapmak, kültür sanat alanında İslâm coğrafyasının öncüsü olan Türkiye’ye yakışırdı, yakıştı. Tema olarak belirlediğimiz “Ehl-i Hiref” geçmişte nasıl devlet tarafından himaye ediliyorsa bugün de bu temayı çalışan bu çağın ehl-i hirefini Cumhurbaşkanlığı himaye ediyor. Millî kudretin bir resmi ve remzi olarak Yeditepe Bienali’ni himayelerine alan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bizimle bu yolda iş birliği yapan Fatih Belediyesi ve değerli başkanı Mustafa Demir’e ve eserleriyle bienali zenginleştiren, bu ilke beraberce imza attığımız sanatkârlara, bize maddi manevi destek ve katkı veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunar, Klasik Türk Sanatları Vakfı olarak böylesi bir güzelliğin içinde olmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ve gururu sizlerle paylaşmak isteriz.  

Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkanı

Ahmet Özel       

Tümü
sponsor