Davut Bektaş

Davut Bektaş

1981 yılında merhum Hattat Yusuf Ergün’den (Erzincanî) kısa bir süre sülüs ve 1982’den itibaren Hattat Hasan Çelebi’den sülüs, nesih ve rik’a meşk ederek 1994’te icazet aldı. 2002 yılından vefatına kadar dört yıl Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik ve divani meşk etti. Süleymaniye Kütüphanesi’nde ve Klasik Türk Sanatları Vakfı’nda ders vermektedir. Ulusal ve uluslararası hat yarışmalarında jüri üyeliği yapan sanatçı, yurt içinde ve dışında pek çok sergiye katıldı ve uluslararası yarışmalarda birincilik ödülü kazandı. “Hat sanatı tarihi gelişim süreci içerisinde kurallaşmış ve kuralları tamamen oturmuş klasik bir sanat dalıdır. Bu yönü ile müdahale edilmesi imkânsızdır. Bununla birlikte genel prensiplerine sadık kalınarak ve klasik hat sanatını hazmetmiş kişiler tarafından her türlü yeniliğe açıktır” diye belirten sanatçı, “İstanbul, hat sanatının gelişme sürecinin tamamlandığı uluslararası bir merkezdir. Bu nedenle geçmiş örnekleri korumamız ve restore etmemiz gerekmektedir. Restorasyon konusunda IRCICA, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve günümüzde kendini ispatlamış hat sanatçılarına ve uzmanlarına danışılması gerektiğini önemle vurgulamak istiyorum” der.