Gülnihal Küpeli

Gülnihal Küpeli

Niksar-Tokat doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı mezunudur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İstanbul Üniversitesi Müzesi Kütüphanesi’ndeki Murakkaaların Koltuk Tezhipleri Açısından Mukayesesi” konulu Yüksek Lisans, daha sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde “II.Bayezid Dönemi Tezhip Sanatı” konulu Sanatta Yeterlik/ doktora tezini hazırladı.
2005 yılında davetli sanatçı olarak Duke University Mary Lou Williams Center for Black Culture West Union Building, North Carolina-USA.’da sergi ve atölye çalışmaları düzenledi. 2008-2016 yılları arasında İstanbul Enderun Antik’ in sanat danışmanlığını üstlendi. 2011 yılında ilk defa düzenlenen All Art İstanbul Sanat fuarında hem kendine bağımsız bir sergileme alanında hem de danışmanlığını yaptığı Enderun antik adına açılan fuayede eserleri ile yer aldı.
Post-doktora yapmak üzere 2013-2014 eğitim öğretim yılında Oxford Center for Islamic Studies’de araştırmacı olarak bulunan sanatçı 2014-2015 de Oxford University, Oriental Institute Khalili Research Centre’ dan aldığı davet üzerine çalışmalarını bir yıl daha sürdürdü. 2015-2016 yılında ise Manchester‘daki araştırma merkezi British Muslim Heritage Centre (BMHC) da bulunan sanatçı eş zamanlı olarak Londra The Prince's School of Traditional Arts’da yüksek Lisans programına destek olarak uygulamalı Tezhip dersleri verdi.
Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda sergiye iştirak etti. 2019 ‘da hazırladığı Tezyini Kitap Sanatları Türkçe Yayınlar Bibliyografyası adlı kitabı Lale Yayıncılıktan çıktı. 2020 Pandemi sürecinde yaptığı kâğıt maskeleriyle Londra merkezli Uluslararası “Covidoscope” projesi “vigilance” serisinde yer aldı. İstanbul Resim Heykel ve Türk Petrol Vakfı Müzeleri’nde eserleri bulunan sanatçı halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Minyatür Anasanat Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.