Gülnur Duran

Gülnur Duran

1984’de Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılında M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı; Prof. Çiçek Derman danışmanlığında 1990’da yüksek lisansını, 1996’da sanatta yeterliğini verdi. 1992’de öğretim görevlisi oldu, 1997’de Dr. Öğr. Üyesi unvanını, 2019’da Doçent unvanını aldı. Halen aynı kurumda akademisyen olarak görev yapmaktadır. 1983’de Kubbealtı Akademisi Kültür ve San’at Vakfı Nakışhânesi’nde usta-çırak usûlünde tezhip derslerine başlamış, 1987’de Prof. Çiçek Derman, 1991’de Dr. Öğr. Üyesi. İnci A. Birol’dan icâzete hak kazanmıştır. 2000 yılından itibaren fahrî olarak Kubbealtı Nakışhânesi’nde tezhip dersleri vermektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında kişisel sergiler açtı, karma sergilere katıldı. Tezhip sanatı konusunda konferans, bildiri, makale ve yayınları, özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Sanat çalışmalarını özel atölyesinde devam ettirmektedir.