Necati Sancaktutan

Necati Sancaktutan

1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1994’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı’nda lisans eğitimini birincilikle tamamladı. 1996-2001 yılları arasında Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Sanat Merkezi’nde tezhip dersleri verdi. 2005 yılında hocası Prof. Dr. Çiçek Derman’dan tezhip icazeti aldı. 2010 yılında tezhip alanında yüksek lisansını tamamladı, aynı alanda doktora çalışmasına devam etmektedir.
2004 yılında uzun yıllar öğretim görevlisi olarak çalıştığı Al-Balqa Üniversitesi’nin senatosu tarafından kendisine “Usta Sanatkâr’’ Yrd. Doç.” unvanı verildi. Birleşik Arap Emirlikleri Kültür, Gençlik ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı’nın düzenlediği “Al-Burda” yarışmasının 2007 yılından beri seçici kurul üyesidir. Eserleri yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda bulunmaktadır. Çeşitli üniversite ve vakıflarda tezhip dersleri vermeye devam etmektedir.