Rasha Kassem Shahbar

Rasha Kassem Shahbar

1981'de Mısır'ın Dimyat şehrinde doğdu.1999’da meslek lisesi diplomasını bezeme bölümünden aldı. 2003’te Arapça kaligrafi dalında diploma aldı. 2005’te ülkesinde altıncı sırada yer alan hat ve tezhip diplomasına sahip oldu. Mısır Dimyat’taki Arap Hat Sanatını Geliştirme Okulu'nda hat öğretmeni olan sanatçı aynı zamanda El-Ezher El-Şerif’te Arapça hat öğretmeni olarak çalışmaktadır. Çeşitli dergi ve gazeteler için çok sayıda makale yazdı. 2021’de Kahire uluslararası Arapça kaligrafi festivalinde tasnif komite üyeliği yaptı. Üç kişisel sergisi bulunan sanatçı, ulusal ve uluslararası elliden fazla sergiye katıldı. Fatimi kufi stili üzerine birçok uluslararası ve yerel çalıştaylar gerçekleştirdi. Uluslararası hat yarışmalarında birçok ödüle layık görüldü.