Savaş Çevik

Savaş Çevik

1953 yılında Antalya Akseki’de doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü’nden yüksek lisans diplomasını aldığı yıl, hocası Prof. Emin Barın’ın asistanı olarak aynı bölümde öğretim görevine başladı. Doktora çalışmasını 1983’de tamamladı. 1987’de Yrd. Doç. olarak “Yazı Tasarımı” dalında ihtisaslaştı. Hat sanatıyla ilgili çalışmalarına 1973 yılında, son yüzyılın ünlü hattatları olan Kemal Batanay’dan rik’a ve tâlîk, Hâmit Aytaç’tan sülüs ve nesih yazılarını meşk ederek başladı. Sonraları hattat Prof. Ali Alparslan’dan dîvânî ve celî dîvânî yazılarını meşk etti. Bu arada hocası Prof. Emin Barın ve hat uzmanı Prof. Uğur Derman’la sıkça görüşerek hat sanatı hakkında bilgi ve görgüsünü arttırdı. Hat ve grafik konularında yurtiçi ve yurtdışında otuz kadar değişik ödülü, Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki çeşitli koleksiyonlarda, levha, hilye, tuğra, câmi yazısı, ferman vb. formlarda çeşitli eserleri bulunmaktadır. Hat sanatında klasik geleneğe bağlı eserlerin yanı sıra, özgün ve serbest çalışmaları ile de tanınan Çevik, hat sanatı tarihinde ilk defa Muhakkak-Reyhânî Hilye yazan hattat olarak bilinmektedir.
2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden emekli olan Savaş Çevik, Haliç Üniversitesi bünyesinde kuruluş çalışmalarını gerçekleştirdiği grafik bölümünde 2004 yılından beri öğretim görevini ve İstanbul’daki atölyesinde hat ve kaligrafi çalışmalarını sürdürmektedir. Çevik, çeşitli ülkelerde 23 kişisel hat sergisi gerçekleştirmiş, ayrıca 115 karma sergiye katılmıştır.