Selma Kalkan

Selma Kalkan

1979'da İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilinden sonra 2002'de Marmara Üniversitesi Tarih’ten mezun oldu. Daha sonra yayıncılık sektöründe kitap editörü olarak çalıştı. 2008'de Tarih ve Tabiat Vakfı’nda Nilüfer Kurfeyz ile tezhip eğitimine başladı ve bu eğitime 2010’da TBMM Milli Saraylar Eğitim Birimi Yıldız Şale'de Nilüfer Kurfeyz- Selim Sağlam ile devam ederek buradan mezun oldu. 2011'de Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Ana Bilimdalı Türk-İslam Sanatları Bilimdalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2016'da Üsküdar'da kendi atölyesini açarak ders vermeye başladı. Bugüne kadar birçok sergiye katılmış olan sanatçının, yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Sanat çalışmalarına halen Üsküdar'daki atölyesinde devam etmektedir.