Seyyit Ahmet Depeler

Seyyit Ahmet Depeler

1986 yılında Konya’da doğdu. 1999 yılında dedesi Merhum Hattat Abdullah Rıza Bey’in teşvikiyle hattat Tahir Güçlü Bey’den rik’a dersleri aldı. 2000 yılında hattat Hüseyin Öksüz Bey’den sülüs meşk etmeye başladı. 2010’da Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden mezun oldu. Burada hattat Fatih Özkafa’dan divâni ve eli divâni dersleri aldı. Başta Mehmed Özçay, Osman Özçay, Davut Bektaş ve Ali Toy olmak üzere kıymetli hocalardan istifade etmektedir. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 14 ödülü bulunan sanatçı, halen hocası Hüseyin Öksüz ile ta’lik derslerine devam etmektedir.