Songül Sönmez

Songül Sönmez

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunudur. Başbakanlık Devlet Arşivleri’nde bir süre uzman olarak görev yaptı. 2011 yılında hocası Meral Özcan'dan ebru icazetini aldı. Uluslararası sanat dergisi olan İslamic Art Magazine'nde, Bohem ve Turuncu dergisi gibi mecmualarda röportajları ve eserleri yayımlandı. Birçok televizyon programında ebru sanatını tanıtan sanatçı, yurtiçi ve yurt dışında birçok karma sergi, sempozyum ve çalıştaylara katılarak bildiri sundu. Ebru sanatındaki tanıtım ve çalışmalarından dolayı çeşitli kuruluşlar tarafından ödüle layık görüldü. Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak bir süre görev yapan sanatçı, Yargıtay Başkanlığı'nda ders verdi. Ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda yabancı öğrencilere uzun bir süre ebru dersi verdi. Eserleri yurt dışı ve yurt içinde birçok koleksiyonda yer alan sanatçı, halen Kültür Bakanlığı ebru kursunda ders vermekte olup; Hamamönü'ndeki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçı Polonya ve Tunus’ta iki kişisel sergi açmıştır.