Yusuf Mazi

Yusuf Mazi

1989 yılında Tokat’ta doğdu. Orta ve lise eğitimi ile birlikte İslami ve Arabî ilimleri tahsil etti. 2008 yılında Evliya Çelebi Kur’an Kursu’ndan mezun oldu. 2012 yılında Klasik Türk Sanatları Vakfı’nda, Mustafa Parıldar’dan rik’a ve ta’lîk yazlarını meşk etti. Yurt içi ve milletlerarası yarışmalarda eserleri ödüller aldı. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. Hat sanatıyla ilgili çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.